مرکز آموزش ایمیل مارکتینگ

مستندات و مقالات آموزشی درباره ارسال و مدیریت ایمیل

انتخاب آموزش:

عبارت throttling چیست؟

The term “throttling” means that the email delivery rate is intentionally being slowed down. Between your system and ours As you may know, Elastic Email

وضعیت comlplaint در پنل میلزیلا

دلایل و قوانین غیر فعال شدن پنل ایمیل مارکتینگ Elastic Email enforces the acceptable industry standard for complaints. What is a “Complaint”? A “Complaint” is

نحوه پیدا کردن MessageID

آی دی منحصر به فرد هر ایمیل در پنل Elastic Email uses MessageID as a way to uniquely identify emails. Elastic Email uses MessageID as

اطلاعیه مشتریان میلزیلا

بر پایه برنامه جدید فروش از تاریخ ۲۰ تیرماه، زمان انقضای کلیه پنل ها به مالکیت دایمی و بدون نیاز به تمدید بروز شد.

محدودیت ها در تعداد لیست ایمیل ها از بین رفته و کلیه پنل ها بدون محدودیت تعداد مشترک می باشند.

تعرفه ارسال هر ایمیل به ۸ تومان تغییر یافت.

تخفیف ویژه برای کمک به کسب و کارها در کرونا

۲۵ ٪

Mailzila offer

[]