آموزش مدیریت لیست های ایمیل

Email List & Contact Manage

گزارشات و آمار ارسال ایمیل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

چه تعداد ایمیل های شما ارسال شده؟ چه تعداد باز و یا حتی کلیک شده و یا ایمیل های نامعتبر بوده اند؟در بخش گزارشات ببینید

مهمترین نکته در ایمیل مارکتینگ بررسی آمار و گزارش ارسال های قبلی و تلاش برای بهبود نتایج ارسال های بعد و بالا بردن کیفیت لیست ایمیل است.

آمار و گزارش کمپین های ایمیل ارسال شده توسط پنل میلزیلا در صفحه activity قابل مشاهده است. در این بخش می توانید گزارش کامل ایمیل های ارسال شده را مشاهده کنید: ایمیل های تحویل داده شده، ایمیل های باز شده، ایمیل های کلیک شده، ایمیل های نا معتبر، گزارش های اسپم و ...

به راحتی می توانید ایمیل ها را بر اساس وضعیت فیلتر کنید، در قالب یک فایل CSV دانلود کنید و از آن ها لیست ایمیل جدید بسازید. برای مثال میتوانید مشاهده کنید چه کسانی ایمیل شما را باز کرده اند و لیست آن ها را دانلود کنید. همچنین می توانید مشاهده کنید که کدام لینک ها چند بار کلیک شده اند و درصد کلیک هر لینک را بررسی کنید.

» مشاهده آمار و گزارشات ایمیل های ارسالی شما

A Brand with ❤ ZAGROX.com