آموزش ارسال ایمیل مارکتینگ انبوه

راهنمای ارسال خبرنامه به لیست ایمیل ها و ساخت کمپین های ایمیل گروهی

ارسال ایمیل انبوه و کمپین ایمیل

Campaigns | آموزش ارسال ایمیل و کمپین تبلیغاتی

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
بعد از آپلود لیست ایمیل و طراحی خبرنامه برای شروع ارسال ایمیل به صفحه کمپین بروید. با کلیک روی گزینه Create Campain یک کمپین جدید ایجاد کنید.
1- قسمت اول (SEND TO) لیست ایمیل مورد نظر خود را انتخاب کنید.
2- قسمت دوم (SUBJECT / CONTENT) با استفاده از گزینه Template خبرنامه مورد نظر خود را که از قبل طراحی کرده اید انتخاب کنید.
3- قسمت سوم SETTING & TRACKING مربوط به تنظیمات ارسال کمپین است شامل نام، زمان ارسال، نحوه ارسال و دریافت گزارشات می باشد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
در این ویدیو با کمپین ایمیل مارکتینگ آشنا می شوید تا برای ارسال های خود به آسانی کمپین بسازید و مدیریت کنید. 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
به کسانی که ایمیل شما را دریافت کرده اند و از طری کلیک روی لینک های خبرنامه وارد سایت شما شده اند بصورت خودکار و اتومات ایمیل جدیدی مانند کد تخفیف و یا تشکر از بازدید سایت ارسال کنید.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

با کمک این ابزار شما می توانید بهترین زمان برای ارسال بهینه را در پنل ایمیل مارکتینگ تنظیم کنید. 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

پس از اضافه کردن ایمیل مخاطبان و طراحی قالب خبرنامه نوبت به ساخت کمپین است. با ساخت کمپین شما تنظیمات مخاطبان هدف، انتخاب خبرنامه، زمان ارسال، موضوع و فرستنده ایمیل را بهمراه ابزار بیشتر مدیریت خواهید کرد.

A Brand with ❤ ZAGROX.com