آموزش ارسال ایمیل مارکتینگ انبوه

راهنمای ارسال خبرنامه به لیست ایمیل ها و ساخت کمپین های ایمیل گروهی

درباره ساخت کمپین ایمیل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
در این ویدیو با کمپین ایمیل مارکتینگ آشنا می شوید تا برای ارسال های خود به آسانی کمپین بسازید و مدیریت کنید. 
A Brand with ❤ ZAGROX.com