آموزش ارسال ایمیل مارکتینگ انبوه

راهنمای ارسال خبرنامه به لیست ایمیل ها و ساخت کمپین های ایمیل گروهی

ارسال ایمیل اتومات بعد از کلیک

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
به کسانی که ایمیل شما را دریافت کرده اند و از طری کلیک روی لینک های خبرنامه وارد سایت شما شده اند بصورت خودکار و اتومات ایمیل جدیدی مانند کد تخفیف و یا تشکر از بازدید سایت ارسال کنید.
A Brand with ❤ ZAGROX.com