آموزش ارسال ایمیل مارکتینگ انبوه

راهنمای ارسال خبرنامه به لیست ایمیل ها و ساخت کمپین های ایمیل گروهی

ارسال ایمیل اتومات بعد از بازکردن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

به مخاطبان ایمیل خود بعد از اینکه ایمیل شما را باز کردند در فاصله زمانی یا همان لحظه یک ایمیل جدید مثلا کد تخفیف بفرستید.

A Brand with ❤ ZAGROX.com