آشنایی و آموزش درباره آشنایی با صفحه کمپین پنل میلزیلا در ایمیل مارکتینگ

معرفی کوتاه قسمت های مختلف صفحه کمپین در پنل ایمیل مارکتینگ میلزیلا

۱. نام، تاریخ، زمان و وضعیت کلی کمپین های ارسال شده

۲.تعداد گیرندگان و وضعیت ایمیل های تحویل داده شده

۳. نمایش مختصر تعداد ایمیل های باز شده و کلیک شده و سایر گزارشات

۴.دسترسی به صفحه گزارش کامل برای هر کمپین

به طور کلی صفحه کمپین نقطه ای برای شروع ساخت یک کمپین و همچنین مشاهده نتایج کمپین های انجام شده است.

 

Campaign Name: نامی که برای کمپین خود در نظر گرفته اید.

Sent To: لیست دریافت کنندگان ایمیل که کمپین به آن ها ارسال شده.

Status: نمایش دهنده وضعیت کمپین که مشخص می کند کمپین در حال ارسال است، تکمیل شده و یا برای ارسال زمانبندی شد است.

Date: تاریخی که کمپین ارسال شده

Recipients: تعداد مخاطبینی که کمپین به آن ها ارسال شده

Delivered: تعداد ایمیل هایی که با موفقیت تحویل داده شده

Opened/Clicked: ایمیل های باز و کلیک شده

Bounced / Abuse / Unsub: ایمیل های نامعتبر، ایمیل هایی که لغو اشتراک کرده اند و مخاطبینی که شما را اسپم کرده اند.

لینکداین
واتساپ
ایمیل
تلگرام
پرینت
فیسبوک
عناوین آموزشی: