آشنایی و آموزش درباره آشنایی با صفحه کمپین پنل میلزیلا در ایمیل مارکتینگ

معرفی کوتاه قسمت های مختلف صفحه کمپین در پنل ایمیل مارکتینگ میلزیلا

۱. نام، تاریخ، زمان و وضعیت کلی کمپین های ارسال شده

۲.تعداد گیرندگان و وضعیت ایمیل های تحویل داده شده

۳. نمایش مختصر تعداد ایمیل های باز شده و کلیک شده و سایر گزارشات

۴.دسترسی به صفحه گزارش کامل برای هر کمپین

به طور کلی صفحه کمپین نقطه ای برای شروع ساخت یک کمپین و همچنین مشاهده نتایج کمپین های انجام شده است.

 

Campaign Name: نامی که برای کمپین خود در نظر گرفته اید.

Sent To: لیست دریافت کنندگان ایمیل که کمپین به آن ها ارسال شده.

Status: نمایش دهنده وضعیت کمپین که مشخص می کند کمپین در حال ارسال است، تکمیل شده و یا برای ارسال زمانبندی شد است.

Date: تاریخی که کمپین ارسال شده

Recipients: تعداد مخاطبینی که کمپین به آن ها ارسال شده

Delivered: تعداد ایمیل هایی که با موفقیت تحویل داده شده

Opened/Clicked: ایمیل های باز و کلیک شده

Bounced / Abuse / Unsub: ایمیل های نامعتبر، ایمیل هایی که لغو اشتراک کرده اند و مخاطبینی که شما را اسپم کرده اند.

جدیدترین آموزش ها
برچسب های ایمیل مارکتینگ:
آموزش ایمیل مارکتینگ (37) آموزش بازاریابی ایمیلی (17) آموزش تنظیمات ایمیل مارکتینگ (15) آموزش رایگان ایمیل مارکتینگ (20) آموزش طراحی ایمیل (1) اتصال سایت به پنل ارسال ایمیل (1) اتصال فرم به خبرنامه (2) ارسال ایمیل اتوماتیک (1) ارسال ایمیل اتوماتیک از سایت (1) ارسال ایمیل انبوه به اینباکس (5) ارسال ایمیل انبوه تبلیغاتی (2) ارسال خبرنامه (2) ارسال خبرنامه اتوماتیک (3) ارسال کمپین ایمیل (2) ایمیل اتوماتیک به کاربران جدید (2) ایمیل مارکتینگ (5) ایمیل مارکتینگ اتوماتیک (11) تبلیغات انبوه ایمیلی (1) تنظیمات ارسال ایمیل انبوه (4) جلوگیری از اسپم (1) جلوگیری از اسپم ایمیل (13) خبرنامه هوشمند (5) سگمنت ایمیل (1) سیستم خبرنامه هوشمند (4) شناسایی ایمیل جعلی از معتبر (1) طراحی خبرنامه (2) عضویت خبرنامه (4) فرم اشتراک خبرنامه (1) فرم ساز آنلاین (1) قالب ایمیل (1) لیست ایمیل (12) مدیریت لیست ایمیل (16) پنل ارسال ایمیل اس ام تی پی (2) پنل ارسال ایمیل انبوه (3) پنل ارسال ایمیل تبلیغاتی (4) پنل ایمیل مارکتینگ (3) کمپین ایمیل (2) کمپین ایمیل مارکتینگ (3)
Share on linkedin
لینکداین
Share on whatsapp
واتزآپ
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت