مقایسه پنل ایمیل مارکتینگ

جدول مقایسه امکانات پنل های ارسال ایمیل انبوه میلزیلا

با مرور جدول زیر با امکانات و امتیازات هر یک از پنل ها و سرورهای ایمیل مارکتینگ میلزیلا آشنا شوید و با مقایسه درست، بهترین خدمات را برای بازاریابی ایمیلی خود انتخاب کنید.

مقایسه ایمیل مارکتینگ
امکانات ایمیل مارکتینگ
استاندارد
پیشرفته
بدون محدودیت ارسال
زمانبندی ارسال کمپین
ارسال ایمیل ترنزکشن
۲۰.۰۰۰ ایمیل
۱۰۰.۰۰۰ ایمیل
۲۵۰.۰۰۰ ایمیل
۵۰۰.۰۰۰ ایمیل
۴۰۰.۰۰۰ تومان
رایگان
۸۰۰.۰۰۰ تومان
۴۰۰.۰۰۰ تومان
۸۰۰.۰۰۰ تومان
۶۵۰.۰۰۰ تومان
۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۸۰۰.۰۰۰ تومان

ارتقای ابزار و امکانات

امکان ترکیب پنل ها با یکدیگر وجود دارد، بعنوان مثال اضافه کردن سرورهای SMTP و API به پنل های ایمیل رایگان و پیشرفته امکانپذیر است.