آموزش مدیریت لیست های ایمیل

راهنمای اضافه کردن ایمیل و مدیریت مشترکین خبرنامه

مدیریت مشترکین و لیست ایمیل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
در این ویدیو شما با نحوه مدیریت مشترکین خبرنامه های خود در پنل ایمیل مارکتینگ میلزیلا آشنا می شوید.
A Brand with ❤ ZAGROX.com