آشنایی و آموزش درباره تقسیم لیست به چند لیست مختلف در ایمیل مارکتینگ

تقسیم بندی لیست

این ابزار لیست مورد نظر شما را به چند لیست کوچک تر تقسیم میکند. با انتخاب تعداد لیست های جدید، ایمیل ها به طور مساوی در این لیست ها تقسیم می شوند.

از منوی مربوط به لیست گزینه Nth Selection List را انتخاب کنید

با وارد کردن نام و تعداد مورد نظر و کلیک روی گزینه Save لیست های جدید به صورت خودکار به تعدادی که وارد کرده اید ساخته می شوند. در مثال زیر لیست انتخاب شده به دو لیست جدید تقسیم خواهد شد:

عناوین آموزشی: