آموزش مدیریت لیست های ایمیل

راهنمای اضافه کردن ایمیل و مدیریت مشترکین خبرنامه

ارسال ایمیل تولد به مشترکین

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
آیا مایل هستید به لیست مشتریان وایمیل های خود به تفکیک زمان تولدشان ایمیل اختصاصی ارسال کنید؟ با این آموزش شما میتوانید فیلد تولد را برای مخاطبان بانک ایمیل خود بسازید. 
A Brand with ❤ ZAGROX.com