آشنایی و آموزش درباره تفاوت وضعیت یک ایمیل با یک مخاطب در پنل میلزیلا در ایمیل مارکتینگ

در پنل ایمیل میلزیلا هرکدام از ایمیل های ارسال شده و هرکدام از مخاطبین شما دو عنصر متفاوت هستند.

تفاوت بین یک ایمیل ارسال شده و یک مخاطب بسیار مهم است.

یک ایمیل یک پیام است که از سمت شما به یک مخاطب ارسال می شود و یک مخاطب یک آدرس ایمیل منحصر به فرد است که تاریخچه و اطلاعات خاص خودش را دارد. در پنل ایمیل میلزیلا هر ایمیل ارسال شده یک عنصر منحصر به فرد است، حتی اگر محتوای یک پیام برای چند نفر ارسال شود هر ایمیل به عنوان یک واحد مستقل در نظر گرفته و ردیابی میشود.

با این حال وضعیت یک ایمیل و وضعیت یک مخاطب می تواند بسیار وابسته به همدیگر باشد.برای مثال اگر یک مخاطب وضعیت ایمیل “Invalid” (غیرفعال) داشته باشد باعث می شود که همه ایمیل های ارسالی به آن مخاطب “Suppressed” (منع) شود. یا وقتی وضعیت یک ایمیل ارسالی به “Unsubscribed” (لغو اشتراک) تغییر می کند، وضعیت مخاطب ایمیل هم به “Unsubscribed” تغییر خواهد کرد.

وضعیت تحویل ایمیل

هر ایمیل ارسال شده برای همیشه دارای یک وضعیت است در حالی که چند ایمیل ارسالی به یک مخاطب می تواند وضعیت های متفاوتی داشته باشد.

وضعیت مخاطب

هر آدرس ایمیل یک مخاطب در نظر گرفته می شود و به صورت جداگانه ردیابی می شود تا وضعتش مشخص شود. وضعیت یک مخاطب نقش بسیار مهمی در تحویل ایمیل به آن مخاطب دارد.

عناوین آموزشی: