برای مشاهده ابزار و امکانات متنوع ایمیل مارکتینگ. با ورود به دمو پنل ایمیل میتوانید از بخش های مختلف آن دیدن نمایید. این پنل در حال حاضر قدرتمندترین ابزار ایمیل مارکتینگ در ایران میباشد. برای شروع کار با پنل دمو، با مشخصات زیر وارد شوید:

نکات مهم پیش از شروع

برای شروع کار با پنل ایمیل مارکتینگ یکی از امکانات زیر را انتخاب کرده و سپس با آدرس ایمیل و رمز عبور خود وارد پنل شوید. در مراحل ابتدایی مخاطبین خود را در لیست های ساخته شده وارد کنید، سپس خبرنامه خود را طراحی کنید و در پایان در بخش کمپین می توانید زمان و نوع خبرنامه خود را به مخاطبین انتخابی ارسال کنید. در نهایت از بخش مانیتور ایمیل گزارشات لحظه ای ایمیل های خود را بررسی و مشاهده کنید.

کمپین ایران همدل

دریافت تخفیف ۲۰٪ برای خرید پنل ایمیل