آموزش داشبورد مدیریت کمپین

کمپین ایمیل چیست؟

زمانی که شما قصد ارسال گروهی یک قالب ایمیل به لیستی از مشترکین خود را دارید در حال ارسال کمپین ایمیل هستید. شما در هر کمپین جدید می توانید به انتخاب های مختلف مانند طرح ایمیل، لیست ایمیل، مشخصات ارسال و .. کمپین های متنوع بسازید.

برای ارسال ایمیل گروهی شما لازم است تا در صفحه کمپین ساز، لیست ایمیل مشترکین دلخواه را بهمراه قالبی که از قبل طراحی کرده اید انتخاب کنید و سپس مشخصات کمپین را وارد کرده و تنظیمات را انجام دهید. مطابق تصویر راهنمای زیر می توانید بخش های کمپین ساز را مشاهده و با تنظیمات دلخواه خود تکمیل و ارسال کنید.

مدیریت کمپین چیست؟

ایمیل های ارسالی شما در قالب گروهی و انبوه که برای لیست های خود ارسال کرده اید در صفحه مدیریت کمپین برای مشاهده و مدیریت شما در دسترس قرار دارد تا با مشاهده و بهینه سازی بیشتر بتوانید بازاریابی ایمیلی بهتری را داشته باشید.

داشبورد مدیریت کمپین

برای شروع ساخت و مدیریت کمپین ها از منوی اصلی پنل وارد بخش کمپین ها Campaigns شوید. در صفحه کمپین ها شما می توانید لیستی از کمپین های قبلی خود بهمراه گزارشات مختصر و انتخاب های هر کمپین را مشاهده و مدیریت نمایید.

docs campaigns

ابزار مدیریت کمپین

نسخه آماده: برای مشاهده کمپین های ذخیره شده قبلی از در صفحه کمپین گزینه نسخه اولیه Draft را کلیک کنید. با انتخاب هر نسخه اولیه شما در صفحه بعد می توانید آن کمپین را تنظیم و ارسال نمایید.

گزارشات: برای مشاهده گزارش کمپین ها به تفکیک روی لینک نمایش گزارش View Report کلیک کنید تا در صفحه جدید گزارشات و آمار را به تفکیک کامل مشاهده نمایید.

آمار: برای مشاهده آمار خلاصه هر یک از کمپین ها در مقابل نام کمپین سه بخش ایمیل های تحویل شده Delivered, ایمیل های باز شده Opened، و ایمیل های کلیک شده Clicked قابل مشاهده می باشد.

وضعیت: وضعیت ارسال های هر کمپین در مقابل نام آن و در ستون Status برای وضعیت های مختلف قابل مشاهده می باشد:

  • وضعیت تکمیل شده Completed
  • وضعیت در حال ارسال  Processing
  • وضعیت لغو شده Cancelled

زمان: برای مشاهده کمپین ها در دوره های زمانی مشخص از لیست بالای نام کمپین ها دکمه All را کلیک کنید تا با نمایش بازه های زمانی خاص بتوانید کمپین های خود را تفکیک کنید.

حذف: برای حذف کمپین از لیست داشبورد خود می توانید با انتخاب گزینه کنار نام کمپین و سپس دکمه حذف Delete کمپین ها را از لیست خود پاک نمایید.

خروجی: برای دریافت فایل خروجی از کمپین ها پس از انتخاب کمپین های دلخواه می توانید با کلیک روی گزینه فایل خروجی Export لاگ های مرتبط را دریافت کنید.