آموزش اضافه کردن ایمیل تکی به لیست

ساخت مشترک جدید

docs contacts add

در بخش اول از اضافه نمودن مشترک جدید شما می توانید این کار را بصورت تکی و انفرادی انجام دهید و هر مشترک را بصورت دستی با مشخصات دلخواه به لیست مورد نظر اضافه نمایید.

برای شروع از در گوشه صفحه مشترکین Contacts دکمه مشترک جدید New Contacts را کلیک کنید.
از بین دو گزینه، مورد مخاطب جدید Add Contact را کلیک کنید.
در صفحه جدید در سه گام ساده به ترتیب زیر می توانید مشترک خود را اضافه کنید.

ورود اطلاعات شخصی

در گام اول، مشخصات فردا یا حقوق مشترک خود را وارد کنید.

  • آدرس ایمیل Email
  • نام First Name
  • نام خانوادگی Last Name

انتخاب لیست ایمیل

در گام دوم، لیست دلخواه برای مشترک را انتخاب کنید.

  • انتخاب لیست و یا قرار دادن در لیست کلی
  • انتخاب وضعیت مشترک: ترنزکشن، فعال، غیرفعال، لغو اشتراک شده، اسپم شده

تایید اشتراک جدید

در گام سوم، شما تایید می کنید که این مشترک به شما اجازه ارسال ایمیل داده است.

  • انتخاب تیک گزینه تایید مشترک برای اضافه شدن به لیست
  •  انتخاب وضعیت گزارشگیری از مشترک: بله، خیر، نمی دانم
  • مشترک جدید را با کلیک روی دکمه ثبت Add اضافه کنید.