آموزش تنظیمات دایرکت ادمین

دایرکت ادمین چیست؟

بهترین روش به امکانات و منابع سرور و هاستینگ ها دسترسی از طریق پنل های مدیریت می باشد. در کنار cPanel که از برترین پنل ها می باشد برخی کاربران در هاست خود از پنل دایرکت ادمین Direct Admin استفاده می کنند و این  آموزش بعلت کمی تفاوت در وارد کردن رکورد ها برای کاربران این کنترل پنل مستندسازی شده است.

توجه: جزییات هر رکورد در آموزش اختصاصی ارایه شده است و این آموزش تنها به نکات تفاوت در وارد کردن رکورد ها می پردازد.

تفاوت رکوردها چیست؟

در پنل دایرکت ادمین در بخش Zone Editor شما می توانید لیستی از رکوردهای حاضر در هاست یا سرور خود را مشاهده کنید. در پایان هر یک از بخش های رکورد که شامل دامنه می باشد یک علامت نقطه ( . ) در پایان رکوردها قرار داده شده است.

شما لازم است تا در هنگام وارد کردن رکوردهای SPF, Tracking به این نکته توجه داشته باشید که حتما در پایان نام دامنه باید این نقطه قرار داده شود.

توجه: عدم وارد کردن نقطه باعث عدم وریفای و تایید دامنه شما می شود.

رکورد SPF

در بخش اول این رکورد (Name) در دایرکت ادمین لازم است تا پس از وارد کردن نام دامنه حتما یک نقطه در پایان آدرس دامنه خود قرار دهید.

				
					domain.com.
				
			

رکورد Tracking

در بخش اول این رکورد (Name) در دایرکت ادمین لازم است تا پس از وارد کردن نام دامنه حتما یک نقطه در پایان آدرس دامنه خود قرار دهید. 

توجه: این رکورد دارای بخش اول Tracking میباشد که به ابتدای نام دامنه  شما می بایست اضافه گردد.

				
					tracking.domain.com.
				
			

در بخش دوم این رکورد (Value) در دایرکت ادمین مانند بخش نام، لازم است تا پس از وارد کردن مقدار زیر حتما یک نقطه در پایان آدرس میلزیلا قرار دهید.

				
					app.mailzila.com.