آموزش رکورد DKIM

رکورد DKIM چیست؟

رکورد DKIM یک رکورد DNS TXT با فرمت خاص است که کلید عمومی را که سرور ایمیل دریافت کننده برای تأیید امضای پیام استفاده می کند، ذخیره می کند. DKIM شامل نام، نسخه، نوع کلید و خود کلید عمومی است و اغلب توسط ارائه دهنده ای که ایمیل شما را ارسال می کند مانند میلزیلا در دسترس قرار می گیرد.

اضافه کردن رکورد DKIM

 • وارد هاست میزبانی سایت یا سرور خود شوید.
 • بخش Zone Editor را جستجو کرده و وارد شوید.
 • در این بخش رکورد های مشابه را در هاست خود مشاهده می کنید.
 • گزینه اضافه کردن رکورد جدید Add New Record را کلیک کنید.
 • نوع رکورد جدید را از نوع متن Text انتخاب کنید.
 • در بخش اول رکورد عبارت زیر را وارد کنید.
 • برخی از هاست ها بصورت خودکار نام دامنه را به نام رکورد اضافه می کنند.
				
					api._domainkey
				
			
 • در بخش مقدار Value عبارت زیر را کپی کنید.
 • سپس رکورد خود را ذخیره کنید.
				
					k=rsa;t=s;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCbmGbQMzYeMvxwtNQoXN0waGYaciuKx8mtMh5czguT4EZlJXuCt6V+l56mmt3t68FEX5JJ0q4ijG71BGoFRkl87uJi7LrQt1ZZmZCvrEII0YO4mp8sDLXC8g1aUAoi8TJgxq2MJqCaMyj5kAm3Fdy2tzftPCV/lbdiJqmBnWKjtwIDAQAB
				
			
 • در صورت نیاز به وارد کردن TTL در رکورد عدد ۱۴۴۰۰ را وارد کنید.
 • وارد پنل ایمیل بخش مدیریت دامنه خود شوید و وضعیت جدید را بررسی کنید. 

توجه: با کلیک روی دکمه Copy در مقابل مقدار رکورد، آن را به شکل صحیح کپی کنید.

مشکلات عمومی با DKIM

این رکورد شامل یک عبارت متن طولان شامل کاراکتر می باشد، لطفا توجه داشته باشید که این عبارت شکسته نشود و بصورت کامل در هاست کپی شود.

ممکن است مشابه این رکورد در هاست شما وجود داشته باشد که بصورت پیشفرض در اغلب هاستینگ ها به شکل خودکار اضافه شده اند. شما نیاز به جایگزینی رکورد ندارید و می توانید بصورت نامحدود مشابه این رکورد را بسازید.

توجه: با کلیک روی دکمه زیر می توانید وضعیت رکورد DKIM خود را بصورت آنلاین مانیتور کنید.