آموزش لیست رکوردهای ایمیل

رکورد ایمیل چیست؟

رکورد های ایمیل شامل چهار بخش برای اضافه کردن در هاست سایت می باشد تا دامنه شما در پنل ایمیل با موفقیت تایید شود و مجاز به ارسال ایمیل ها بدون اسپم شود. این رکورد ها برای شناسایی دامنه فرستنده می باشند و به ربات های ایمیلی برای شناسایی دقیق شما کمک می کنند.

وارد کردن این رکورد ها برای هر دامنه که در پنل ایمیل اضافه می شود لازم است.

توجه: اضافه کردن این رکوردها هیچ تداخلی با ارسال ایمیل های حاضر شما توسط سرور یا سایت ندارد.

نمونه رکوردهای دامنه

docs domain verify records

مطابق تصویر بالا شما باید رکوردها را در هاست خود وارد نمایید. این رکوردها شامل SPF, Tracking, DKIM, DMARC می باشند.

توجه: عبارت Domain در نام رکورد را با نام دامنه خود جایگزین نمایید. همچنین نحوه وارد کردن رکورد در پنل دایرکت ادمین کمی متفاوت می باشد و شما باید در انتهای نام و مقدار خود یک نقطه ( . ) قرار دهید.

رکورد SPF

رکورد SPF مخفف “Sender Policy Framework” می باشد. رکورد SPF تعیین میکند که کدام میل سرور ها مجاز به ارسال ایمیل از طریق ایمیل های وبسایت و دامنه شما هستند. کاربرد این رکورد جلوگیری از ارسال ایمیل توسط دیگران از آدرس ایمیل های سایت شما است.

رکورد DKIM

رکورد DKIM یا کلید دامنه برای شناسایی ایمیل مخفف “DomainsKeys identified Mail” می باشد. این رکورد اجازه میدهد تا سرور تایید کند ایمیل های دامنه توسط ادمین دامنه برای استفاده مجاز شناخته شده است.

رکورد TRACKING

این رکورد برای دریافت گزارشات ایمیل های ارسالی شما می باشد. این رکورد پس از کلیک روی هر لینک در خبرنامه شما ابتدا آمار کلیک و یا بازشدن ایمیل را دریافت می کند و در پنل ایمیل در بخش گزارشات به شما نمایش می دهد.

توجه: عدم ثبت این رکورد می تواند باعث نمایش ندادن صحیح لینک ها و گزاشات شما شود.

رکورد DMARC

این رکورد جدید و الزامی می باشد که تا پیش از این بصورت اختیاری بود و به وظیفه تفکیک ایمیل های برگشتی را در قالب گزارش به شما دارد. برای ساخت مقدار این رکورد می توانید مشابه رکوردهای دیگر در هاست خود آن را وارد نمایید.