آموزش اشتراک مجدد لغو شده

فهرست این آموزش:

اگر یکی از مشترکین شما به اشتباه از لیست دریافت خارج شده و یا لغو اشتراک نموده است با کمک این آموزش می توانید مشترک را مجدد در لیست خود وارد کنید.

توجه: امکان تغییر وضعیت دستی برای لغو اشتراک شده ها وجود ندارد و باید مطابق این راهنما عمل کنید.

روش اول:

یک فرم جدید بسازید و از مشترک بخواهید تا فرم را تکمیل و ثبت نماید تا مجدد به لیست شما وارد شود. برای شروع کافیست از ابزار فرم ساز در پنل میلزیلا یک فرم جدید بسازید و آن را در اختیار کاربر قرار دهید.

docs contact resubscribe form

روش دوم:

از بخش تنظیمات پنل خود وارد بخش مدیریت لغو اشتراک Manage Unsubscribe شوید. سپس لینک نمایش داده شده در بخش Subscription link را کپی کرده و برای کاربر بفرستید تا با کلیک روی آن در صفحه جدید بتواند با تکمیل مشخصات مجدد وارد لیست شما شود. ادمین می تواند فرآیند را دستی برای کاربران خود انجام دهد.

در هر دو روش مشترک پس از تکمیل و ثبت فرم یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی دریافت می کند که پس از کلیک آن در ایمیل، مجدد اشتراک فعال می گردد.