آموزش بانس شدن ایمیل های یاهو

اگر در گزارشات کمپین های خود تعداد زیادی ایمیل های برگشت شده (Bounce) مشاهده کردید که تعداد بیشتر آنها را ایمیل های مشترکین یاهو تشکیل می دادند این آموزش را در ادامه مطالعه نمایید.

پس از هک معروف سرورهای یاهو در چندسال گذشته، این سرویس رسان سیاست های سختگیرانه ای را برای حفظ امنیت کاربران خود در پیش گرفت. سرویس ایمیل که زمانی محبوب ترین خدمات یاهو بود با چالش جدید مواجه شد و کاربران به سمت سرویس جیمیل مهاجرت کردند.

سیاست جدید یاهو چیست؟
در صورت پایین بودن نرخ تعامل از سمت مشترکین یاهو با ایمیل های ابتدایی ارسال شده شما که شامل باز کردن و یا کلیک کردن می گردد، با تشخیص ربات یاهو دامنه فرستنده شما برای یک تا هفت روز برای ارسال بیشتر به صندوق های ایمیل یاهو بطور موقت مسدود و یا به اصطلاح بلاک می گردد.

بانس های اعلام شده از نوع soft هستند که میلزیلا مجدد برای ارسال آنها بصورت اتومات تلاش می کند.

راه حل این مشکل چیست؟

گام اول: لیست های ایمیل های مشترکین یاهو که ایمیل های شما را تا بحال باز و یا کلیک نکرده اند را حذف کنید.

گام دوم: مشترکین یاهو خود را در لیست های کوچک مثل ۵۰۰ تایی بسازید و با تعداد کم در کمپین های بعدی خود ارسال کنید.
گام سوم: پس از تکمیل ارسال چند کمپین، مجدد گام اول را انجام داده و مشترکین غیرفعال را فیلتر و حذف نمایید.

 

mailzila docs error yahoo bounce