ابزار طراحی خبرنامه در پنل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در این ویدیو شما با نحوه انتخاب ار بین قالب های ایمیلی ما و نحوه ویرایش سریع آنها با کمک ابزار طراحی خبرنامه آشنا می شوید.