بررسی اسپم بودن دامنه و یا سرور اینترنتی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
Image

راهنمای رتبه ارسال و جلوگیری اسپم

Email Reputation Rate

اعتبار ارسال شما در منوی اصلی از گزینه My Account و سپس بخش Reputation قابل مشاهده می باشد.
اعتبار ارسال ارتباط مستقیم با اسپم شدن یا به اینباکس رفتن ایمیل های شما دارد. به صورت پیشفرض اعتبار ارسال شما در پنل میلزیلا 3 ستاره (80درصد) می باشد. هرچه لیست ایمیل شما تمیز تر باشد و آمار باز شدن و کلیک شدن ایمیل ها بیشتر باشد، اعتبار شما افزایش میابد. افزایش اعتبار ارسال باعث افزایش سرعت و کیفیت ارسال ایمیل به اینباکس می شود.
در مقابل اگر لیست ایمیل شما تمیز نباشد و تعداد ایمیل های غیر فعال موجود در آن زیاد باشد، اعتبار ارسال شما کاهش میابد. کاهش اعتبار ارسال باعث کاهش سرعت ارسال و در نهایت اسپم شدن ایمیل های شما می شود.
اعتبار ارسال کمتر از 2 ستاره باعث اسپم شدن ایمیل ها و غیرفعال شدن حساب کاربری شما در میلزیلا می شود.
توجه داشته باشید که اعتبار ارسال مختص به پنل میلزیلا نیست و از استاندارد های ایمیل مارکتینگ است.این اعتبار توسط ربات های ایمیلی در همه اینترنت بررسی می شود. اسپم شدن ایمیل ها به دلیل کاهش اعتبار ارسال باعث می شود تا آدرس دامنه شما نزد ربات های ایمیلی اسپم شناخته شود و همه ایمیل های ارسالی از دامنه شما اسپم شوند.