مدیریت مشترکین و لیست ایمیل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
در این ویدیو شما با نحوه مدیریت مشترکین خبرنامه های خود در پنل ایمیل مارکتینگ میلزیلا آشنا می شوید.