ارسال ایمیل اتومات بعد از کلیک

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
به کسانی که ایمیل شما را دریافت کرده اند و از طری کلیک روی لینک های خبرنامه وارد سایت شما شده اند بصورت خودکار و اتومات ایمیل جدیدی مانند کد تخفیف و یا تشکر از بازدید سایت ارسال کنید.