ارسال ایمیل اتومات بعد از بازکردن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

به مخاطبان ایمیل خود بعد از اینکه ایمیل شما را باز کردند در فاصله زمانی یا همان لحظه یک ایمیل جدید مثلا کد تخفیف بفرستید.