اضافه کردن و تایید دامنه در پنل ایمیل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برای ارسال موفق و بدون اسپم لازم است تا ربات های ایمیلی جهان اطمینان یابند که پنلی که با آن ایمیل های خود را ارسال میکنید از سمت وب سایت و برنامه شما مورد تایید هستند. این کار کمک میکند تا ایمیل ها به نام برند شما و بدون اسپم ارسال شوند. اطلاعات آموزشی نحوه اضافه کردن دامنه به پنل میلزیلا