آموزش ساخت فرم های ایمیلی

ساخت فرم اشتراک در خبرنامه برای سایت و فرم های ایمیلی

ساخت فرم ایمیلی نظرسنجی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با این آموزش شما می توانید فرم های نظرسنجی و یا هر نوع از فرم که مایل هستید بسازید و پس از آن انتخاب کنید که کاربران در چه لیستی قرار بگیرند و کدام ایمیل ها را دریافت کنند. 

A Brand with ❤ ZAGROX.com