آموزش ایمیل مارکتیگ

Email marketing Video Tutorials

ساخت فرم ایمیلی نظرسنجی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با این آموزش شما می توانید فرم های نظرسنجی و یا هر نوع از فرم که مایل هستید بسازید و پس از آن انتخاب کنید که کاربران در چه لیستی قرار بگیرند و کدام ایمیل ها را دریافت کنند. 

A Brand with ❤ ZAGROX.com