آموزش ایمیل مارکتیگ

Email marketing Video Tutorials

ابزار طراحی خبرنامه در پنل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در این ویدیو شما با نحوه انتخاب ار بین قالب های ایمیلی ما و نحوه ویرایش سریع آنها با کمک ابزار طراحی خبرنامه آشنا می شوید. 

A Brand with ❤ ZAGROX.com