آموزش ایمیل مارکتیگ

Email marketing Video Tutorials

راهنمای استفاده از API پنل ایمیل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در این وبینار شما با نحوه کار برنامه نویسی با ابزار API پنل میلزیلا آشنا می شوید تا برنامه ها و سایت های خود را با این فناوری به ایمیل ها متصل کنید. 

A Brand with ❤ ZAGROX.com