آموزش ایمیل مارکتیگ

Email marketing Video Tutorials

ارسال ایمیل تولد به مشترکین

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
آیا مایل هستید به لیست مشتریان وایمیل های خود به تفکیک زمان تولدشان ایمیل اختصاصی ارسال کنید؟ با این آموزش شما میتوانید فیلد تولد را برای مخاطبان بانک ایمیل خود بسازید. 
A Brand with ❤ ZAGROX.com