آموزش ایمیل مارکتیگ

Email marketing Video Tutorials

ارسال ایمیل اتومات بعد از بازکردن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

به مخاطبان ایمیل خود بعد از اینکه ایمیل شما را باز کردند در فاصله زمانی یا همان لحظه یک ایمیل جدید مثلا کد تخفیف بفرستید.

A Brand with ❤ ZAGROX.com