آموزش ارسال کمپین ایمیل مارکتینگ

ارسال ایمیل به لیست مخاطبین با ابزار کمپین بسیار ساده است. به صفحه Campain رفته و گزینه Create Campain را انتخاب کنید. یک لیست ایمیل انتخاب کنید. یک خبرنامه انتخاب کنید کمپین خود را ارسال کنید! همچنن این امکان وجود دارد که برای کسب نتیجه بهتر، زمان ارسال را بهینه سازی کنید: