آموزش ایمیل مارکتیگ

Email marketing Video Tutorials

آپلود مشترکین با فایل CSV

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چگونه آدرس ایمیل ها و مشخصات مشترکین خود را در پنل ایمیل مارکتینگ بصورت فایل CSV آپلود و بارگذاری کنیم؟

A Brand with ❤ ZAGROX.com