Welcome to the Mailzila Newsletters

Read it Online

Image

هر متنی شما در خط اول ایمیل مثل اینجا بگذارید در پیش نمایش ایمیل توسط کاربر دیده میشود.

در قسمت طراحی خبرنامه شما می توانید با ابزار مختلف و متنوع قالبهای زیبا و جذاب رایگان بسازید و همچنین امکان ویرایش مجدد قالب های از پیش آماده جهت سهولت و تسریع ساخت خبرنامه وجود دارد. با انجام تنظیمات می توانید از این پنل بعنوان یک سرور ایمیل استفاده کنید.

Obraz

با انجام تنظیمات می توانید از این پنل بعنوان یک سرور ایمیل استفاده کنید. همچنین امکان مانیتور و مدیریت ایمیل های خروجی وجود دارد. با انجام تنظیمات می توانید از این پنل بعنوان یک سرور ایمیل استفاده کنید. همچنین امکان مانیتور و مدیریت ایمیل های خروجی وجود دارد.

قابلیت بالای این پنل در کنترل وضعیت ایمیلهای ارسال شده، دسته بندی آدرس ایمیل ها و ایمیل های خروجی شما را در زمینه مدیریت کمک خواهد کرد. همچنین شما می توانید از روند ارسال ایمیل تبلیغاتی گزارش تهیه کنید و عملکرد خود را موثرتر کنید.

Instagram
Facebook
Twitter
Pinterest

If you no longer wish to receive mail from us, you can Unsubscribe
{accountaddress}