پنل مدیریت میلزیلا

دسترسی به منوهای اصلی پنل ایمیل مارکتینگ

برای شروع کار با پنل ایمیل مارکتینگ کافیست تا یکی از بخش های بالا را انتخاب کنید و سپس با آدرس ایمیل و رمز عبور اختصاصی خود وارد پنل شوید. در مراحل ابتدایی مخاطبین خود را در لیست های ساخته شده وارد کنید، سپس خبرنامه خود را طراحی کنید و در پایان در بخش کمپین می توانید زمان و نوع خبرنامه خود را به مخاطبین انتخابی ارسال کنید. در نهایت از بخش مانیتور ایمیل گزارشات لحظه ای ایمیل های خود را بررسی و مشاهده کنید.

A Brand with ❤ ZAGROX.com