مقایسه ابزار و امکانات پنل های ایمیل مارکتینگ

FREE
PRO
STARTUP
UNLIMIT
تعداد مشترک
۵۰۰۰ نفر
۵۰.۰۰۰ نفر
نامحدود
نامحدود
لیست مشترک
۱
۱
نامحدود
نامحدود
ارسال رایگان
۱۰۰۰
۵،۰۰۰
۱۰.۰۰۰
۲۰.۰۰۰۰
ارسال ساعتی
۵۰۰
۵،۰۰۰
۵۰.۰۰۰
۵۰۰.۰۰۰
مدت اشتراک
یک ساله
دایمی
دایمی
دایمی
تخفیف
-
۲۰٪
۲۰٪
۵۰٪
تعرفه
رایگان برای همیشه
۲۸۰.۰۰۰ تومان
۴۸۰.۰۰۰ تومان
۱.۵۶۰.۰۰۰ تومان

کمپین ایران همدل

دریافت تخفیف ۲۰٪ برای خرید پنل ایمیل