افزونه های اتصال

با نصب آسان و با یک کلیک، سیستم های خود را به میلزلا متصل کنید.

Wordpress

Image

Joomla

Image

Drupal

Image

WP Form

Image

Acy Mailing

Image

Cloud Ways

Image

SLM MAIL

Image

Mail Merge

Image
A Brand with ❤ ZAGROX.com