مقایسه پنل ایمیل مارکتینگ

جدول مقایسه امکانات پنل های ارسال ایمیل انبوه میلزیلا

با مرور جدول زیر با امکانات و امتیازات هر یک از پنل های ایمیل مارکتینگ میلزیلا آشنا شوید و با مقایسه درست، بهترین خدمات را برای بازاریابی ایمیلی خود انتخاب کنید.

پنل های ایمیل مارکتینگ
امکانات ایمیل مارکتینگ
استاندارد
پیشرفته
بدون محدودیت ارسال
زمانبندی ارسال کمپین
ارسال ایمیل ترنزکشن
۲۰.۰۰۰ ایمیل
۸۰.۰۰۰ ایمیل
۲۰۰.۰۰۰ ایمیل
۳۰۰.۰۰۰ ایمیل
۵.۰۰۰ ارسال
۱۰.۰۰۰ ارسال
۱۰.۰۰۰ ارسال
۱۰.۰۰۰ ارسال
۵۰ ٪ تخفیف تابستانی
۱۹۹.۰۰۰ تومان
۹۹.۵۰۰ تومان
۶۵۰.۰۰۰ تومان
۳۲۵.۰۰۰ تومان
۵۹۹.۰۰۰ تومان
۲۹۹.۵۰۰ تومان
۶۹۹.۰۰۰ تومان
۳۴۹.۵۰۰ تومان

۵۰ ٪ تخفیف جشنواره تابستانی

برای سفارش پنل و ابزار بازاریابی ایمیلی