پاکسازی ایمیل

.لیست ایمیل های خود را پیش از ارسال و برای جلوگیری از اسپم، تمییز کنید

50 تومان

آشنایی بیشتر با سرویس پاکسازی ایمیل

پاکسازی لیست ایمیل شامل بررسی صحت آدرس ایمیل های شماست. با پاکسازی لیست ایمیل بدون اینکه به لیست خود ارسال داشته باشید از درستی یا نادرستی آدرس های ایمیل اطمینان یابید تا بهترین نتیجه ایمیل مارکتینگ را کسب کنید.

تمیز بودن لیست ایمیل یا به عبارتی عدم وجود ایمیل های نا معتبر در لیست شما مهمترین نکته برای انجام یک ایمیل مارکتینگ موفق است. با استفاده از یک لیست ایمیل تمیز و البته رعایت سایر الزامات ایمیل مارکتینگ، ‌قطعا ایمیل های شما به اینباکس مشتریانتان خواهد رسید. پس پاکسازی ایمیل یا لیست ایمیل تمیز اولین قدم است!

inbox cleanup

چه زمان به پاکسازی ایمیل ها نیاز دارید؟

  • اگر از بانک های ایمیل خریداری شده استفاده میکنید.
  • تا به حال به بانک ایمیل های خود ارسال گروهی نداشته اید.
  • از آخرین ارسال ایمیل های شما بیش از ۹۰ روز میگذرد.
  • درجه اعتبار شما در پنل در حال کاهش است.
  • پنل شما بعلت تعداد بالای ایمیل نامعتبر مسدود شده است.
  • لیست ایمیل کاربران سایت که تایید دومرحله ای نشده اند.