آشنایی و آموزش درباره نحوه مدیریت آدرس فیزیکی موجود در خبرنامه در ایمیل مارکتینگ

همه ایمیل های تجاری ملزم به داشتن آدرس فیزیکی صحیح فرستنده هستند.

 

{accountaddress}

این یک برچسب ضروری است که اطلاعات فیزیکی ارسال کننده را فراخوانی می کند و باید در همه خبرنامه ها درج شده باشد. وجود این اطلاعات برای ارسال ایمیل های تجاری در سراسر جهان اجباری است.

اگر شما آدرس فیزیکی خود را در خبرنامه خود ارائه ندهید، معمولا میلزیلا به صورت اتوماتیک آدرس فیزیکی شما را در پایین خبرنامه و قبل از لینک لغو اشتراک جایگذاری می کند.

در صورتی که مایلید محل نمایش این اطلاعات را خودتان انتخاب کنید. هنگام ساخت خبرنامه از برچسب {accountaddress} استفاده کنید.

برای کنترل کامل اطلاعات فیزیکی در خبرنامه می توانید از برچسب های اختصاصی زیر استفاده کنید.

{accountfirstname}
{accountlastname}
OR
{accountcompany}

{accountaddress1}
accountaddress2} – optional}
{accountcity}
{accountstate}
{accountzip}
{accountcountry}
accountwebsite} – optional}

accountphone} – optional}

 

اطلاعات فیزیکی در تنظیمات حساب کاربری قابل ویرایش هستند. توجه داشته باشید این اطلاعات باید به صورت صحیح وارد شوند.

عناوین آموزشی: