دانلود رایگان قالب آماده خبرنامه ایمیلی

از بین قالب های خبرنامه و ایمیل آماده به دلخواه انتخاب و به رایگان دانلود کنید و پس از ویرایش ارسال کنید. این قالب ها در پنل ما با یک کلیک قابل انتخاب، ویرایش و ارسال بصورت کمپین به لیست ایمیل شما را داراست.

دانلود رایگان قالب خبرنامه Travel

TRAVEL

قالب خبرنامه مناسب برای آژانس های گردشگری 

پیش نمایش HTML 
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه discount

DISCOUNT

قالب خبرنامه مناسب برای تخفیف فروش 

پیش نمایش HTML
 ویرایش قالب در پنل

دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه invitate

INVITE

قالب خبرنامه مناسب برای ارسال دعوتنامه 

پیش نمایش HTML 
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه TALK

TALK

قالب خبرنامه مناسب برای گفتگو و پشتیبانی 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه AUCTION

AUCTION

قالب خبرنامه مناسب برای فروشگاه های آنلاین 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه VERIFY

VERIFY

قالب خبرنامه مناسب برای تایید کاربران 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامهGIFTl

GIFT

قالب خبرنامه مناسب برای فروش هدیه 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه TICKET

TICKET

قالب خبرنامه مناسب برای رزرو بلیط و تور 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه MEZON

MEZON

قالب خبرنامه مناسب برای مزون و پوشاک 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه ENGLISH

ENGLISH

قالب خبرنامه مناسب برای آموزش زبان 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه NEW

NEW

قالب خبرنامه مناسب برای همه فعالیت ها 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه BIGSALE

BIG SALE

دانلود رایگان قالب خبرنامه ایمیل فروش ویژه 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه NOWRUZ

NOWRUZ

قالب خبرنامه مناسب برای تبریک و نوروز 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه COUPON

COUPON

قالب خبرنامه مناسب برای کوپن تخفیف ویژه 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه VOICE

VOICE

قالب خبرنامه مناسب برای موسیقی و هنر 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه NOTIFY

NOTIFY

قالب خبرنامه مناسب برای اعلام و پیام ها 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه CERTIFICATE

CERTIFICATE

دانلود رایگان قالب خبرنامه ایمیل مدرک گواهینامه 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه MAILER

MAILER

قالب خبرنامه مناسب برای فناوری اطلاعات 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه DIAMOND

DIAMOND

قالب خبرنامه مناسب برای فروشگاه های آنلاین 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه TOUR

TOUR

قالب خبرنامه مناسب برای تور و گردشگری 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه STUDY

STUDY

قالب خبرنامه مناسب برای آموزش و مهاجرت 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه HELLO

HELLO

قالب خبرنامه مناسب برای پیام و تشکر 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه FOLLOW

FOLLOW

قالب خبرنامه مناسب برای فناوری و صنعت 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه FASHION

FASHION

قالب خبرنامه مناسب برای مد و پوشاک 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه IDEA

IDEA

قالب خبرنامه مناسب برای طراحی و ایده 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه BLOCKCHAIN

BLOCK CHAIN

دانلود رایگان قالب خبرنامه ایمیل ارز دیجیتال 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه BALANCE

BALANCE

قالب خبرنامه مناسب برای صنعت و تولید 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه LETTER

LETTER

قالب خبرنامه مناسب برای پیام و اطلاع رسانی 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه LAUNDRY

LAUNDRY

قالب خبرنامه مناسب برای معرفی و اپلیکیشن 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه IELTS

IELTS

قالب خبرنامه مناسب برای آموزش زبان خارجی 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه TAGS

TAGS

قالب خبرنامه مناسب برای اخبار و آپدیت ها 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه ORANGE

ORANGE

قالب خبرنامه مناسب برای فناوری و خلاقیت 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود
دانلود رایگان قالب خبرنامه STEPS

STEPS

قالب خبرنامه مناسب برای معرفی خدمات 

پیش نمایش HTML
ویرایش قالب در پنل
دانلود

خبرنامه دلخواه خود را به رایگان بسازید!

با چند کلیک و به آسانی خبرنامه های مختلف ایمیلی خود را به رایگان طراحی و ذخیره کنید. این ابزار قدرتمند و حرفه ای برای طراحی خبرنامه های ایمیلی با استاتدارد نمایش موبایل و امکانات جدید بصورت کاملا رایگان در اختیار شماست.

Image
A Brand with ❤ ZAGROX.com