فهرست آموزش تصویری

mailzila docs video tutorials

آموزش تصویری ایمیل مارکتینگ میلزیلا

لیست آموزش های تصویری بخش های مختلف پنل ارسال خبرنامه و ایمیل انبوه

آشنایی با میلزیلا

آشنایی با ابزار ایمیل مارکتینگ

مدیریت کمپین ایمیل مارکتینگ

آشنایی با ابزار مدیریت ارسال کمپین های ایمیل در پنل میلزیلا

مدیریت مشترکین لیست ایمیل

آشنایی با ابزار مدیریت لیست ایمیل ها و مخاطبین در پنل میلزیلا

گزارشات و آمار ارسال ایمیل

آشنایی با بخش های مختلف گزارشگیری و آمار فعالیت ایمیل مارکتینگ​

ابزار طراحی خبرنامه ایمیل

آشنایی با بخش ها و ابزار طراحی قالب ایمیل خبرنامه در پنل

ابزار ساخت فرم اشتراک ایمیل

آشنایی با امکانات فرم ساز و اشتراک خبرنامه ایمیل در پنل

ابزار ساخت سگمنت بازاریابی

آشنایی با نحوه ساخت سگمنت و فیلد اختصاصی در پنل ایمیل

ابزار ارسال گروهی و ساخت کمپین

آشنایی با نحوه ساخت سگمنت و فیلد اختصاصی در پنل ایمیل

ابزار آپلود گروهی مشترکین با فایل

آشنایی با نحوه آپلود لیست ایمیل از طریق فایل اکسل در پنل ایمیل

ابزار ساخت خبرنامه ایمیلی

آشنایی با نحوه استفاده از ابزار طراحی قالب خبرنامه ها در پنل ایمیل

ابزار اتصال و تایید دامنه ایمیل

آشنایی با تنظیمات اضافه کردن و اتصال دامنه ها در پنل ایمیل

ابزار مشاهده وضعیت ایمیل

آشنایی با ابزار فیلتر وضعیت های مختلف مشترکین در پنل ایمیل

ابزار مشاهده لاگ جزییات ارسال

آشنایی با امکان بررسی جزییات ارسال ها بهمراه گزارشات در پنل ایمیل

معرفی امکانات و ابزار میلزیلا

آشنایی با ابزارهای مختلف بازاریابی میلزیلا در یک نگاه