عناوین محبوب سایت
آموزش ایمیل مارکتینگ آموزش بازاریابی ایمیلی آموزش تنظیمات ایمیل مارکتینگ آموزش رایگان ایمیل مارکتینگ آموزش طراحی ایمیل اتصال سایت به پنل ارسال ایمیل اتصال فرم به خبرنامه ارسال ایمیل اتوماتیک ارسال ایمیل اتوماتیک از سایت ارسال ایمیل انبوه به اینباکس ارسال ایمیل انبوه تبلیغاتی ارسال خبرنامه ارسال خبرنامه اتوماتیک ارسال کمپین ایمیل ایمیل اتوماتیک به کاربران جدید ایمیل مارکتینگ ایمیل مارکتینگ اتوماتیک بازاریابی ایمیلی بررسی قالب ایمیل تبلیغات انبوه ایمیلی تست خبرنامه تنظیمات ارسال ایمیل انبوه جلوگیری از اسپم جلوگیری از اسپم ایمیل خبرنامه هوشمند سگمنت ایمیل سیستم خبرنامه هوشمند شناسایی ایمیل جعلی از معتبر طراحی ایمیل Outlook طراحی خبرنامه عضویت خبرنامه فرم اشتراک خبرنامه فرم ساز آنلاین قالب ایمیل لیست ایمیل مدیریت لیست ایمیل نتایج ایمیل پنل ارسال ایمیل اس ام تی پی پنل ارسال ایمیل انبوه پنل ارسال ایمیل تبلیغاتی پنل ایمیل مارکتینگ پیگیری ایمیل کمپین ایمیل کمپین ایمیل مارکتینگ گزارش ایمیل

اطلاعیه مشتریان میلزیلا

بر پایه برنامه جدید فروش از تاریخ ۲۰ تیرماه، زمان انقضای کلیه پنل ها به مالکیت دایمی و بدون نیاز به تمدید بروز شد.

محدودیت ها در تعداد لیست ایمیل ها از بین رفته و کلیه پنل ها بدون محدودیت تعداد مشترک می باشند.

تعرفه ارسال هر ایمیل به ۸ تومان تغییر یافت.

تخفیف ویژه برای کمک به کسب و کارها در کرونا

۲۵ ٪

Mailzila offer

[]