پنل ایمیل مارکتینگ  »  ابزار  »  آمار و گزارشات

گزارش ارسال ایمیل

مشاهده گزارش ایمیل های ارسال شده و بررسی آن از مهمترین بخش های یک استراتژی ایمیل مارکتینگ موفق است. با مقایسه و آنالیز نتایج به دست آمده میتوانید بهترین تصمیمات و تغییرات را در شیوه بازاریابی و کمپین های ایمیلی خود اعمال کنید. 

گزارش و آمار ارسال ایمیل
  • گزارش ارسال
  • گزارش کمپین
  • گزارش کانال ها
  • فیلتر گزارشات
  • گزارش کلیک ها
  • خروجی گزارش

گزارش و آمار

مشاهده گزارش کلی از همه ارسال های مختلف ایمیل شما از طریق پنل و سرور بهمراه جزییات آماری و انتخاب بازه های زمانی

گزارش کمپین

مشاهده گزارش مرتبط با هر کمپین بهمراه اطلاعات آماری کامل و فیلترهای دلخواه برای تفکیک گزارشات

گزارش کانال ها

گزارش ایمیل های ارسال شده از کانال های متفاوت که ارسال انجام شده از طریق کمپین, ارسال های آزمایشی، فرم ها، برنامه، سرور، ترنزکشن...

فیلتر گزارش

فیلتر و تفکیک کامل گزارشات بر اساس جغرافیای مشترکین، دستگاه های استفاده شده، ایمیل های فعال، در حال ارسال، دلایل لغو اشتراک ایمیل...

گزارش کلیک

همه لینک های ارسال شده در ایمیل ها و تعداد کلیک های انجام شده روی هر یک از آن ها به راحتی قابل مشاهده است.

خروجی گزارش

در بخش جزییات ارسال نتیجه تمامی ارسال ها را مشاهده کنید، آن ها را بر اساس وضعیت فیلتر کنید، و این گزارشات را دانلود کنید.

سوالات متداول درباره گزارش ایمیل

بله با ورود به صفحه گزارشات، آمار کلیه ارسال های انجام شده از پنل قابل مشاهده است.
بله، تمامی گزارشات ایمیل های ارسال شده قابل دانلود و خروجی گرفتن می باشد.
بله در زبانه Autoresponder گزارش تمامی ارسال های خودکار انجام شده قابل مشاهده است.
بله، در زبانه Link tracking گزارش تمامی لینک های ارسال شده و کلیک های انجام شده قابل مشاهده است.
بله، میتوانید گزارش ایمیل های ارسال شده را در بازه های زمانی مختلف مشاهده کنید.
مشاهده سایر امکانات و ابزار پنل ایمیل: