ابزار گزارشگیری و آمار ایمیل های ارسالی

گزارش ایمیل

گزارش ارسال ایمیل را به صورت دقیق مشاهده نمایید

ابزار گزارشگیری از ارسال ایمیل انبوه
گزارشات تفکیکی از کلیه ارسال ها
مشاهده گزارش ایمیل های ارسال شده و بررسی آن از مهمترین بخش های یک استراتژی ایمیل مارکتینگ موفق است. با مقایسه و آنالیز نتایج به دست آمده میتوانید بهترین تصمیمات و تغییرات را در شیوه بازاریابی و کمپین های ایمیلی خود اعمال کنید. 

گزارشات و آمار ایمیل

آشنایی بابخش های مختلف گزارشگیری و آمار فعالیت ایمیل مارکتینگ

بررسی گزارشات ارسال ایمیل مارکتینگ

خلاصه گزارشات: نمایه کلی از وضعیت ارسال های اخیر شما بهمراه آمار تفکیکی

گزارش کمپین: آمار هر یک از کمپین های ارسال خود را به تفکیک در این بخش مشاهده کنید

گزارش کانال ها: دریافت گزارشات از کانال های ارسال توسط SMTP و یا وب سرویس API

گزارش پاسخ ها: مشاهده آمار پاسخ دهی به فرم ها و تعاملات مشترکین با شما

گزارش لینک: دریافت گزارشات از میزان لینک های کلیک شده شما در بخش های مختلف ایمیلی

در حال ارسال: مشاهده گزارش از ایمیل هایی که در صف ارسال قرار گرفته اند

لاگ ایمیل: مشاهده وضعیت تک تک ایمیل های ارسال شده در سیستم با جزییات کامل هر یک

ایمیل نامعتبر: گزارش از ایمیل های نامعتبر و برگشت خورده در سیستم با تفکیک جزییات

گزارش مکانی: گزارش از جغرافیای کاربران ایمیلی شما بهمراه تفکیک کشور و کلیک

گزارش دستگاه: دریافت گزارش از دستگاه های استفاده شده توسط کاربران ایمیلی

فیلتر گزارشات: ابزار فیلتر و نمایش گزارشات بر اساس بازه زمانی، کمپین ایمیلی، کانال ها و اتوماسیون

چارت گزارش: انتخاب و مشاهده آمار روزانه و لحظه ای از ارسال ها به تفکیک وضعیت تحویل و تعاملات

ثبت شده: شامل کلیه ایمیل های ثبت شده در سیستم ارسال با وضعیت های مختلف

تحویل شده: شامل ایمیل هایی که به مقصد رسیده و تحویل صندوق ایمیل مشترکین شما شده است.

باز شده: شامل ایمیل هایی که خبرنامه ایمیل شما را باز و مشاهده کرده اند.

کلیک شده: شامل ایمیل هایی که هر یک از لینک های داخل خبرنامه های شما را کلیک کرده اند.

لغو اشتراک: شامل ایمیل هایی که از سیستم شما درخواست لغو اشتراک و توقف دریافت کرده اند.

ایمیل نامعتبر: تعداد ایمیل های نامعتبر و برگشت خورده پس از انجام ارسال

اسپم شده: شامل ایمیل هایی که شما را در اینباکس خود بصورت اسپم اعلام و نشانه گذاری کرده اند.

لغو شده: ایمیل هایی که به هر دلیل توسط سیستم لغو شده و هزینه ای کسر نشده مانند کم بودن شارژ ارسال

گزارش و آمار

مشاهده گزارش کلی از همه ارسال های مختلف ایمیل شما از طریق پنل و سرور بهمراه جزییات آماری و انتخاب بازه های زمانی

گزارش کانال ها

مشاهده گزارش ایمیل های ارسال شده از کانال های متفاوت که ارسال انجام شده از طریق کمپین, ارسال های آزمایشی، فرم ها، برنامه، سرور، ترنزکشن...

گزارش کلیک

همه لینک های ارسال شده در ایمیل ها و تعداد کلیک های انجام شده روی هر یک از آن ها به راحتی قابل مشاهده است. همچنین لیست افرادی که روی لینک ها کلیک کرده اند قابل مشاهده است.

جزئیات دستگاه

آمار ایمیل های ارسال شده بر اساس دستگاه فرد گیرنده هم در دسترس شماست! در این بخش میتوانید ببنید که چند درصد کاربران از کامپیوتر، موبایل و یا تبلت ایمیل شما را مشاهده کرده اند.

گزارش کمپین

مشاهده گزارش ارسال ایمیل مرتبط با هر کمپین بهمراه اطلاعات آماری کامل و فیلترهای دلخواه برای تفکیک گزارشات

فیلتر گزارش

فیلتر و تفکیک کامل گزارشات بر اساس جغرافیای مشترکین، دستگاه های استفاده شده، ایمیل های فعال، در حال ارسال، دلایل لغو اشتراک ایمیل...

خروجی گزارش

در بخش جزییات ارسال نتیجه تمامی ارسال ها را مشاهده کنید، آن ها را بر اساس وضعیت فیلتر کنید، و این گزارشات را دانلود کنید. گزارشات با فرمت های مختل قابل دریافت میباشد.

منطقه جغرافیایی

مشاهده گزارش ایمیل مارکتینگ بر اساس منطقه جغرافیایی. ابزار گزارش ایمیل میلزیلا منطقه جفرافیای ایمیل های باز شده را بر اساس آی پی برای شما تفکیک میکند.

سوالات متداول درباره گزارش ایمیل

بله، گزارش تمامی ایمیل های ارسال شده به صورت دقیق و کامل قابل مشاهده است.

بله، ایمیل های ارسال شده از کانال های مختلف به صورت جداگانه و دقیق قابل مشاهده است.

بله، تمامی گزاراشات ارسال به صورت جداگانه قابل خروجی گرفتن و دانلود است.

بله، شما میتوانید به راحتی نتایج هر کمپین را به صورت جداگانه مشاهده کنید.

بله، به راحتی میتوانید گزارش ایمیل های ارسال شده را در بازه زمانی مورد نظر خود فیلتر و مشاهده کنید.

بله، ابزار گزارش ایمیل میلزیلا این اطلاعات را به تفکیک برای هر کمیپن در اختیار شما قرار میدهد.

۵۰ ٪ تخفیف جشنواره تابستانی

برای سفارش پنل و ابزار بازاریابی ایمیلی