گزارشات ایمیل های ارسال شده را به صورت دقیق مشاهده نمایید

مشاهده گزارش ایمیل های ارسال شده و بررسی آن از مهمترین بخش های یک استراتژی ایمیل مارکتینگ موفق است. با مقایسه و آنالیز نتایج به دست آمده میتوانید بهترین تصمیمات و تغییرات را در شیوه بازاریابی و کمپین های ایمیلی خود اعمال کنید. 

home Illustration02

امکانات و ابزار گزارش ایمیل

گزارش و آمار

مشاهده گزارش کلی از همه ارسال های مختلف ایمیل شما از طریق پنل و سرور بهمراه جزییات آماری و انتخاب بازه های زمانی

گزارش کمپین

مشاهده گزارش مرتبط با هر کمپین بهمراه اطلاعات آماری کامل و فیلترهای دلخواه برای تفکیک گزارشات

گزارش کانال ها

گزارش ایمیل های ارسال شده از کانال های متفاوت که ارسال انجام شده از طریق کمپین, ارسال های آزمایشی، فرم ها، برنامه، سرور، ترنزکشن...

فیلتر گزارش

فیلتر و تفکیک کامل گزارشات بر اساس جغرافیای مشترکین، دستگاه های استفاده شده، ایمیل های فعال، در حال ارسال، دلایل لغو اشتراک ایمیل...

گزارش کلیک

همه لینک های ارسال شده در ایمیل ها و تعداد کلیک های انجام شده روی هر یک از آن ها به راحتی قابل مشاهده است.

خروجی گزارش

در بخش جزییات ارسال نتیجه تمامی ارسال ها را مشاهده کنید، آن ها را بر اساس وضعیت فیلتر کنید، و این گزارشات را دانلود کنید.

سوالات متداول درباره گزارش ایمیل

بله، گزارش تمامی ایمیل های ارسال شده به صورت دقیق و کامل قابل مشاهده است.

بله، ایمیل های ارسال شده از کانال های مختلف به صورت جداگانه و دقیق قابل مشاهده است.

بله، تمامی گزاراشات ارسال به صورت جداگانه قابل خروجی گرفتن و دانلود است.

بله، شما میتوانید به راحتی نتایج هر کمپین را به صورت جداگانه مشاهده کنید.

بله، به راحتی میتوانید گزارش ایمیل های ارسال شده را در بازه زمانی مورد نظر خود فیلتر و مشاهده کنید.