ابزار گزارشگیری و آمار ایمیل های ارسالی

گزارش ایمیل

گزارش ارسال ایمیل را به صورت دقیق مشاهده نمایید

مشاهده گزارش ایمیل های ارسال شده و بررسی آن از مهمترین بخش های یک استراتژی ایمیل مارکتینگ موفق است. با مقایسه و آنالیز نتایج به دست آمده میتوانید بهترین تصمیمات و تغییرات را در شیوه بازاریابی و کمپین های ایمیلی خود اعمال کنید. 
ایمیل تبلیغاتی انبوه و بازاریابی ایمیلی
Activity Reports
گزارش ایمیل و آمار وضعیت ارسال ها

گزارشات بازاریابی را بررسی کنید

لیست های ایمیل مشترکین خود را آپلود و با ابزار مدیریت بهینه سازی نمایید.

گزارش و آمار

مشاهده گزارش کلی از همه ارسال های مختلف ایمیل شما از طریق پنل و سرور بهمراه جزییات آماری و انتخاب بازه های زمانی

گزارش کانال ها

مشاهده گزارش ایمیل های ارسال شده از کانال های متفاوت که ارسال انجام شده از طریق کمپین, ارسال های آزمایشی، فرم ها، برنامه، سرور، ترنزکشن...

گزارش کلیک

همه لینک های ارسال شده در ایمیل ها و تعداد کلیک های انجام شده روی هر یک از آن ها به راحتی قابل مشاهده است. همچنین لیست افرادی که روی لینک ها کلیک کرده اند قابل مشاهده است.

جزئیات دستگاه

آمار ایمیل های ارسال شده بر اساس دستگاه فرد گیرنده هم در دسترس شماست! در این بخش میتوانید ببنید که چند درصد کاربران از کامپیوتر، موبایل و یا تبلت ایمیل شما را مشاهده کرده اند.

گزارش کمپین

مشاهده گزارش ارسال ایمیل مرتبط با هر کمپین بهمراه اطلاعات آماری کامل و فیلترهای دلخواه برای تفکیک گزارشات

فیلتر گزارش

فیلتر و تفکیک کامل گزارشات بر اساس جغرافیای مشترکین، دستگاه های استفاده شده، ایمیل های فعال، در حال ارسال، دلایل لغو اشتراک ایمیل...

خروجی گزارش

در بخش جزییات ارسال نتیجه تمامی ارسال ها را مشاهده کنید، آن ها را بر اساس وضعیت فیلتر کنید، و این گزارشات را دانلود کنید. گزارشات با فرمت های مختل قابل دریافت میباشد.

منطقه جغرافیایی

مشاهده گزارش ایمیل مارکتینگ بر اساس منطقه جغرافیایی. ابزار گزارش ایمیل میلزیلا منطقه جفرافیای ایمیل های باز شده را بر اساس آی پی برای شما تفکیک میکند.

چگونه آمار و نرخ تعامل ایمیل ها را مشاهده کنیم؟

مطالعه راهنمای نحوه مشاهده و بررسی آمار مختلف در داشبورد گزارشات پنل

mailzila presentation kit

سوالات متداول درباره گزارش ایمیل

بله، گزارش تمامی ایمیل های ارسال شده به صورت دقیق و کامل قابل مشاهده است.

بله، ایمیل های ارسال شده از کانال های مختلف به صورت جداگانه و دقیق قابل مشاهده است.

بله، تمامی گزاراشات ارسال به صورت جداگانه قابل خروجی گرفتن و دانلود است.

بله، شما میتوانید به راحتی نتایج هر کمپین را به صورت جداگانه مشاهده کنید.

بله، به راحتی میتوانید گزارش ایمیل های ارسال شده را در بازه زمانی مورد نظر خود فیلتر و مشاهده کنید.

بله، ابزار گزارش ایمیل میلزیلا این اطلاعات را به تفکیک برای هر کمیپن در اختیار شما قرار میدهد.