ارسال ایمیل با نام دامنه اختصاصی به تعداد نامحدود

دامنه فرستنده

دامنه اینترنتی خود را در پنل ایمیل اضافه و تایید کرده و کلیه ایمیل های خود را با نام دامنه خود بهمراه مشخصات دلخواه بدون نشانی از میلزیلا ارسال کنید.

ارسال ایمیل گروهی و کمپین بازاریابی

برای ارسال ایمیل با نام سایت و رسیدن ایمیل ها به اینباکس و جلوگیری از اسپم شدن ایمیل باید حتما دامنه خود را در پنل تایید کنید. بدون تایید دامنه قطعا ایمیل های شما اسپم خواهند شد. با تایید دامنه شما درواقع تایید میکنید که ایمیل های ارسالی از پنل متعلق به سایت شماست. تایید و شناسایی دامنه با وارد کردن چند رکورد در سرور میزبانی سایت شما انجام می شود که با این کار به ربات های ایمیل در سراسر جهان خود را معرفی می کنید.

email custom domain 1

ارسال ایمیل با نام سایت

میتوانید با اضافه کردن چندین دامنه، از یک پنل برای چند سایت استفاده کنید. با تایید کردن چند دامنه در پنل قبل از ارسال کمپین ایمیلی، دامنه مورد نظر خود را در پنل انتخاب میکنید و ارسال ایمیل با نام دامنه یعنی با ایمیل فرستنده مربوط به دامنه مورد نظر ارسال خواهد شد.

اطلاعات گیرنده برگشتی

بعد از تایید دامنه وقتی که ایمیل ارسال میکنید، پاسخ های داده شده به ایمیل فرستده (که ایمیل شما است) ارسال خواهد شد. در ضمن میتوانید هنگام ارسال هر کمپین ایمیل مورد نظر خود را برای دریافت پاسخ ها به دلخواه وارد کنید.

انتخاب ایمیل فرستنده

هنگام ارسال هر کمپین می توانید ایمیل فرستنده مورد نظر خود را برای ارسال وارد کنید. برای این کار تنها لازم است ایمیل را با نام دلخواه در هاست خود بسازید و آن را در پنل تایید کنید.

مثال: newsletter@domain.com و پس از تایید، هنگام ارسال کمپین ایمیل ساخته شده را در قسمت ایمیل فرستنده وارد کنید.

انتخاب نام فرستنده

هر ایمیل دریافتی در صندوق ایمیل شما دارای یک نام فرستنده پیام است که شما برای هر کمپین می توانید نام فرستنده دلخواه خود را انتخاب کنید. توجه کنید که نام باید انگلیسی وارد شود و بهتر است از دو بخش بیشتر نباشد:

چگونه با نام دامنه خود ایمیل ها را ارسال کنیم؟

مطالعه راهنمای نحوه اضافه کردن و مراحل تایید دامنه رسمی فرستنده در پنل

mailzila presentation kit

سوالات متداول درباره دامنه فرستنده

بله، به سادگی میتوانید نام فرستنده (From name) خود را هنگام ارسال ایمیل مشخص کنید.

بله، با تایید دامنه در پنل میلزیلا میتوانید از ایمیل های دامنه خود برای ارسال استفاده کنید.

تعداد دامنه در پنل نامحدود است. برای ارسال ایمیل با نام سایت میتوانید به تعداد نامحدود دامنه در پنل تایید کنید. 

بله، شما میتوانید به تعداد نامحدود دامنه به پنل میلزیلا متصل کنید و ارسال ایمیل با دامنه دلخواه شما انجام خواهد شد.

بله، در هر کمپین میتوانید آدرس ایمیل مورد نظر خود برای دریافت پاسخ ها را وارد کنید.

برای ارسال ایمیل با نام سایت باید دامنه خود را در پنل تایید کنید. برای تایید دامنه باید رکورد های میلزیلا را در هاست خود وارد کنید. میتوانید آموزش تایید دامنه را در بخش آموزش ها و یا از آپارات مشاهده کنید.