ویرایش قالب های آماده رایگان ایمیل

قالب ایمیل رایگان

از بین ده ها قالب آماده رایگان، به دلخواه انتخاب و به رایگان دانلود کنید و پس از ویرایش ارسال کنید. این قالب ها در پنل ما با یک کلیک قابل انتخاب، ویرایش و ارسال بصورت کمپین به لیست ایمیل شما است.

Special Sale Promotion
دانلود و ویرایش قالب های ایمیل و خبرنامه جدید
قالب ایمیل رایگان

دانلود و ویرایش قالب های آماده برای:

با یک کلیک در بخش های مختلف پنل ایمیل مارکتینگ خود با انتخاب قالب های آماده برای استفاده های گوناگون و ویرایش آن ها با مشخصات دلخواه، بازاریابی خود را توسعه دهید.​

با استفاده از قالب های آماده در زمان خود صرفه جویی کنید و با جاگذاری محتوای خود  سرعت و کیفیت طراحی ایمیل افزایش دهید. 

انواع  خبرنامه و فرم های آماده فارسی برای کسب و کار شما

 

قالب آماده ایمیل برای طراحی
قالب صفحات فرود ایمیل
mailzila presentation kit