ارسال ایمیل ها با نام فرستنده دلخواه و آدرس ایمیل وب سایت​

about image2 1

هنگام استفاده از پنل میلزیلا تمامی ارسال ها با نام شما و از ایمیل فرستنده شما انجام خواهد شد. پس از تایید دامنه هیچ نشانی از میلزیلا در ایمیل های ارسالی شما وجود نخواهد داشت و دریافت کنندگان ایمیل فقط اسم شما را مشاهده خواهند کرد.

ارسال با نام دامنه

میتوانید با اضافه کردن چندین دامنه، از یک پنل برای چند سایت استفاده کنید. با تایید کردن چند دامنه در پنل قبل از ارسال کمپین ایمیلی، دامنه مورد نظر خود را در پنل انتخاب میکنید و با ایمیل فرستنده مربوط به دامنه مورد نظر ارسال خود را انجام میدهید.

اطلاعات گیرنده برگشتی

بعد از تایید دامنه وقتی که ایمیل ارسال میکنید، پاسخ های داده شده به ایمیل فرستده (که ایمیل شما است) ارسال خواهد شد. در ضمن میتوانید هنگام ارسال هر کمپین ایمیل مورد نظر خود را برای دریافت پاسخ ها به دلخواه وارد کنید.

انتخاب ایمیل فرستنده

هنگام ارسال هر کمپین می توانید ایمیل فرستنده مورد نظر خود را برای ارسال وارد کنید. برای این کار تنها لازم است ایمیل را با نام دلخواه در هاست خود بسازید و آن را در پنل تایید کنید. (مانند newsletter@domain.com) پس از تایید، هنگام ارسال کمپین ایمیل ساخته شده را در قسمت ایمیل فرستنده وارد کنید.

انتخاب نام فرستنده

هر ایمیل دریافتی در صندوق ایمیل شما دارای یک نام فرستنده پیام است که شما برای هر کمپین می توانید نام فرستنده دلخواه خود را انتخاب کنید. توجه کنید که نام باید انگلیسی وارد شود و بهتر است از دو بخش بیشتر نباشد:

سوالات متداول درباره فرستنده اختصاصی

بله، به سادگی میتوانید نام فرستنده (From name) خود را هنگام ارسال ایمیل مشخص کنید.

بله، با تایید دامنه در پنل میلزیلا میتوانید از ایمیل های دامنه خود برای ارسال استفاده کنید.

بله، شما میتوانید به تعداد نامحدود دامنه به پنل میلزیلا متصل کنید.

بله، در هر کمپین میتوانید آدرس ایمیل مورد نظر خود برای دریافت پاسخ ها را وارد کنید.