آشنایی و آموزش درباره آموزش ارسال تست خبرنامه در ایمیل مارکتینگ

قبل از ارسال نسخه آزمایشی باید تنظیمات فرستنده ایمیل را تکمیل کنید تا خبرنامه شما با موفقیت ارسال شود. برای انجام ارسال آزمایشی مراحل زیر را دنبال کنید:

  • ابتدا وارد قسمت Default option شده و تنظیمات فرستنده را تکمیل کنید.
  • با کلیک روی گزینه Send Test ارسال آزمایشی خود را انجام دهید.

Template name: نام خبرنامه

Default from email: ایمیل فرستنده

Default from name: نام فرستنده

Default Subject: موضوع

در این مرحله با کلیک روی گزینه Send Test و وارد کردن ایمیل مورد نظر، می توانید یک نسخه آزمایشی از خبرنامه طراحی شده را برای خود ارسال کنید.

To: آدرس دریافت کننده ایمیل آزمایشی

From: ایمیل و نام فرستنده ایمیل

Subject: موضوع ایمیل

لینکداین
واتساپ
ایمیل
تلگرام
پرینت
فیسبوک
عناوین آموزشی: