آشنایی و آموزش درباره آموزش ارسال ایمیل به سگمنت یا لیست ایمیل مورد نظر در ایمیل مارکتینگ

چند راه برای انتخاب یک لیست خاص یا یک سگمنت برای ارسال کمپین ایمیل به آن وجود دارد.

فرض می کنیم شما از قبل یک لیست یا سگمنت ایمیل ساخته اید.(اگر هنوز نساخته اید در این آموزش نحوه این کار را بیاموزید)

 

۱. اگر قصد ارسال ایمیل با ابزار کمپین میلزیلا را دارید، کافی است لیست یا سگمنت مورد نظرتان را در قسمت “Send To” انتخاب کنید. متوانید یک یا چند و یا همه لیست ها و سگمنت های ایمیل خود را برای ارسال کمپین انتخاب کنید.

۲. اگر از طریق API ارسال خود را انجام می دهید از متد “Email_Send” استفاده کنید. می توانید لیست می توانید لیست یا سگمنت مورد نظر را با فراخوانی “lists” یا “segments” انتخاب کنید. می توانید با جدا کردن به وسیله کاما چند لیست یا سگمنت انتخاب کنید.برای انتخاب لیست همه ایمیل ها از “۰” استفاده کنید.

مهم! نام لیست یا سگمنت وارد شده نمی تواند دارای فضای خالی (space) باشد.

۳. اگر ارسال را از طریق SMTP انجام میدهید و قصد دارید یک لیست ایمیل یا سگمنت را برای ارسال انتخاب کنید، باید یکی از روش های زیر را دنبال کنید:

 

mylist@lists.elasticemail.com

یا

mysegment@segments.elasticemail.com

 

مهم! نام سکمنت یا لیست ایمیل وارد شده نمی تواند دارای فضای خالی (Space) باشد.

مهم! نرم افزاری که از آن استفاده می کنید (مثلا outlook) باید به پنل ایمیل میلزیلا به عنوان outbound متصل شده باشد.

عناوین آموزشی: